Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest istotne dla wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, którzy chcą lepiej zrozumieć w jaki sposób  przetwarzamy dane osobowe uzyskane podczas odwiedzin naszej witryny. Zalecamy uważne przeczytanie poniższego oświadczenia o polityce prywatności ażeby dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane personalne.

Dane osobowe to wszelkie informacje o Tobie, które pomagają zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych odnosi się tylko do przetwarzania danych na tej stronie i nie ma zastosowania do przetwarzania danych w innych witrynach internetowych. Właścicielem tej strony jest:

 

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 1 czerwca 2023 roku, ale może być okresowo aktualizowana lub modyfikowana. Jeżeli zostanie wprowadzona istotna zmiana lub aktualizacja, może to wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jeżeli nastąpi taka sytuacja zostaniesz o tym odpowiednio wcześniej powiadomiony, abyś miał możliwość zapoznania się ze zmianami zanim wejdą one w życie (np. jeśli ustanowimy nowe cele przetwarzania danych, uruchomimy nowe usługi lub rozwiniemy nowe technologie, które znacząco wpłyną na sposób przetwarzania danych).

Rodzaje przetwarzanych danych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) niektóre z Twoich danych osobowych, które kompletujemy za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Jesteśmy uprawnieni gromadzić klika kategorie danych personalnych:

Dane Identyfikacji Osobistej (DIO)

Kiedy zakładasz konto na tej Stronie, przetwarzamy twój e-mail oraz nazwę użytkownika. We may also process your gender if you choose to reveal it, the content you create and personal preferences if and when you choose to receive push notifications from us.

Dane identyfikacji elektronicznej

Dane identyfikacji elektronicznej dotyczą informacji o dacie i godzinie wejścia na naszą stronę internetową, adresu IP, typu przeglądarki i jej wersji używanej na Twoim urządzeniu, systemu operacyjnego, z którego korzystasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz informacji na temat dostawcy sieci.

Dane dotyczące Twojej interakcji z naszymi stronami partnerskimi

Informacje o Twoich interakcjach z naszymi stronami partnerskimi dotyczą Twoich wizyt na tych stronach, rejestracji oraz udziału w grach w witrynach naszych partnerów. Powyższe informacje są przetwarzane na tzw. poziomie zagregowanym (zgrupowane wspólnie wraz z podobnymi informacjami  zebranymi od innych użytkowników) i nie mogą być one powiązane z Twoją tożsamością.

Dlaczego przetwarzamy dane (podstawy prawne)

Twoje DIO, które przetwarzamy, kiedy stworzysz konto (e-mail i nazwa użytkownika) mają na celu odróżnienie Cię od innych użytkowników. Ponadto, Twój adres e-mail używany jest, abyśmy mogli zakomunikować Ci wszelkie zmiany dotyczące Twojego konta lub naszych usług, a także do przesyłania Ci ofert reklamowych, jeśli się na to zgodzisz. Ty decydujesz, czy chcesz podać twoja płeć. Te informacje mogą przyczynić się do personalizacji Twojego konta oraz rozwoju Twoich kanałów komunikacji z nami i innymi użytkownikami. Poza treściami, które tworzysz przez udostępnianie swoich danych, na naszej stronie możesz wysyłać wiadomości do innych użytkowników, tworzyć nowe tematy na Forum lub odpowiadać na te już istniejące. Możesz stworzyć również swoją forumową sygnaturę oraz notkę biograficzną, która może przekazywać coś więcej o Tobie innym użytkownikom. Za każdym razem, kiedy stworzysz któryś z rodzajów treści opisanych powyżej, będziemy przechowywać te dane. Naszą podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Twoja zgoda.

Naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest również tzw. uzasadniony interes, którym określa się ulepszanie naszych produktów i usług.  Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane po to aby móc dalej świadczyć Ci nasze usługi jak również dla poprawy ogólnej wygody użytkowania naszego serwisu, dalszego rozwoju, utrzymania ciągłej funkcjonalności naszej strony oraz w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom.

Adres IP, którego używasz przetwarzamy w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Twoim urządzeniem, jak również w celu określenia przybliżonej geolokalizacji użytkownika, która dalej może być wykorzystywana do personalizacji usług. (np. w celu zaproponowania stosownych treści w preferowanym przez Ciebie języku oraz treści powiązanych z grami hazardowymi, które są legalne w Twoim kraju). Informacje te wykorzystujemy również do celów analitycznych (np. do obliczania ilu gości odwiedzających naszą stronę pochodzi poszczególnych krajów/regionów).

Przetwarzanie danych o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzystasz, jest niezbędne do zapewnienia Ci ciągłego świadczenia naszych usług. Możemy również potrzebować tego typu danych, aby rozwiązywać ewentualne problemy techniczne.

Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania danych o Twoich działaniach podejmowanych na stronach naszych partnerów. Tego typu informacje są pogrupowane z innymi analogicznymi danymi. Pomaga nam to w tworzeniu statystyk dotyczących korzystania z naszych usług. Jest to ważne z punktu prawnie uzasadnionego celu, jakim jest obliczanie naszych dochodów.

Jak używamy plików cookie?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka będzie otrzymywać od nas pliki cookie. Używając „ciasteczek” staramy się zapewnić Tobie i innym użytkownikom możliwie jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z naszej witryny.

Ponadto używanie plików cookie daje nam możliwość poprawy funkcjonalności naszej strony, promocję naszych produktów oraz dostarczanie treści od podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak korzystamy z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Plików Cookie.

Jak chronimy Twoje dane

Regularnie dbamy o to, aby Twoje dane były aktualizowane i bezpiecznie przechowywane. Aby osiągnąć ten cel stosujemy wszelakie środki techniczne i organizacyjne tak aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub bezprawną utratą, zmianą, kradzieżą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, nielegalnym użyciem, potencjalnym naruszeniem oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

W oparciu o potrzeby biznesowe i wymogi bezpieczeństwa wdrażamy ograniczenia kontroli dostępu do udzielonych nam informacji na Twój temat. Dostęp do Twoich danych personalnych mają tylko przeszkoleni i upoważnieni do tego pracownicy i jest to niezbędne abyśmy mogli we właściwy i rzetelny sposób przetwarzać  powierzone nam dane osobowe.

Podmiot danych i administrator danych

Niezwykle ważne jest również, ażebyś jako użytkownik naszej strony internetowej, w pełni zrozumiał swoją rolę w procesie przetwarzania danych, który oparty jest na stosownych przepisach o ochronie danych, tj. Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tej witrynie dotyczy Twoich personaliów, jesteś nazywany dalej podmiotem danych i jako taki masz prawo do korzystania z określonych praw człowieka gwarantowanych przez odpowiednie przepisy UE dotyczące ochrony danych. Powyższe prawa zostały przedstawione i wyjaśnione w kolejnej części niniejszego oświadczenia.

Zgodnie z RODO, administratorem danych jest podmiot, który określa cele, warunki i sposoby przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę, że sprawujemy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi (określamy cele i sposoby ich przetwarzania) jesteśmy uznawani za administratorów danych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania informacji nam udostępnionych, ale zobowiązuje nas również do ich ochrony w sposób regulowany przez stosowne przepisy o ochronie danych.

Twoje prawa

  • Prawo dostępu: Masz prawo domagać się sporządzenia i dostarczenia Ci kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy.
  • Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które uważasz za nieprawidłowe lub nieprecyzyjne.
  • Prawo do bycia zapomnianym: Prawo to znane jest również jako prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Upoważnia Cię ono do żądania niezwłocznego usunięcia posiadanych przez nas danych personalnych. Może to mieć miejsce w rozmaitych przypadkach: gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone; gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie informacji o Tobie i nie ma innej podstawy prawnej w oparciu o którą moglibyśmy w dalszym ciągu je przetwarzać; gdy dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub gdy dane muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo, w wyjątkowych okolicznościach, żądać abyśmy ograniczyli używanie i przetwarzanie Twoich danych personalnych.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo, w ograniczonych okolicznościach, do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych, które przetwarzamy, innemu podmiotowi, bez żadnych przeszkód z naszej strony, jeżeli taka transmisja jest technicznie możliwa.
  • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w którym używamy Twoich danych osobowych, bez podawania żadnego powodu.
  • Prawo do złożenia skargi: Masz prawo  do złożenia skargi w lokalnym lub duńskim urzędzie ochrony danych, jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały pogwałcone. Jeżeli żywisz przekonanie, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania informacji na Twój temat na naszej stronie internetowej możesz wysłać do nas zapytanie odnośnie Twoich praw i skontaktować się z nami tutaj.

W związku z tym, że mamy siedzibę w Danii, możesz skontaktować się z Duńską Agencją Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Podmioty trzecie, którym udostępniamy Twoje dane

Możemy być również zobligowani do udostępniania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Podmioty te pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi (np. dokonywanie analiz, konserwacji, marketingu, rozwoju, polepszaniu funkcjonalności). Zgodnie z definicją RODO za strony trzecie uważa się podmioty przetwarzające dane. Przetwórcy danych przetwarzają powyższe na podstawie stosownych umów o ochronie danych, które zostały stworzone w celu zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Twoje dane personalne mogą być udostępniane władzom publicznym i organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli jest to konieczne, wymagane lub dozwolone przez prawo.

Przekazywanie danych do odbiorców z krajów trzecich

Jeżeli przekażemy Twoje dane osobowe odbiorcy zarejestrowanemu w tzw. „kraju trzecim” (tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), upewnimy się, że Twoje personalia zostaną stosownie i bezpiecznie przetransferowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Istnieją trzy kategorie odbiorców z „krajów trzecich”, do których możemy przekazywać Twoje dane:

  • Odbiorca z kraju, który jest uznawany za kraj o odpowiednim poziomie ochrony zatwierdzonym przez Komisję Europejska. Lista krajów, które takowy poziom ochrony danych zapewniają jest dostępna tutaj.
  • Odbiorca z kraju, który według Komisji Europejskiej, nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku będziemy stosować umowy o ochronie danych osobowych przy użyciu tych samych standardów, które obowiązują w EOG, oraz będziemy wdrażać stosowne zabezpieczenia zgodnie z definicją obowiązującego prawa o ochronie danych a w szczególności rozporządzenia RODO.
Copyrights 2015-2024 Strefa Siatkówki All rights reserved