Strefa Siatkówki – Mocny Serwis

Ze Strefą Siatkówki na Warmia Mazury World Tour Olsztyn 2017

fot. PZPS

Nie masz jeszcze planów na lipiec? My pomożemy wam go zaplanować! Wspólnie z organizatorami Warmia Mazury World Tour w Olsztynie przygotowaliśmy dla czytelników Strefy Siatkówki pięć podwójnych biletów na piątkowe oraz pięć podwójnych biletów na sobotnie zmagania w turnieju. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w konkursie i… nie zwlekać. Czas odgrywa tu znaczącą rolę.

Mamy dla czytelników dziesięć podwójnych biletów na piątek (21.07) i pięć podwójnych biletów na sobotę (22.07) na Warmia Mazury World Tour, który rozegrany zostanie w Olsztynie w dniach 19-23 lipca.W piątek odbędzie się najwięcej spotkań z udziałem biało-czerwonych par. Polscy kibice będą więc im niezwykle potrzebni tego dnia podczas spotkań porannych, tj. w najważniejszych meczach grupowych oraz w sesji późniejszej, gdy będą się toczyć spotkania pojedynczej eliminacji. Do boju Polaków wspólnie z kibicami zagrzewać będzie DJ Ucho, znany z Crowd Supporters. Na obiektach World Touru z pewnością stworzona zostanie więc niezapomniana atmosfera. Możesz wziąć w tym udział!

Wsparcie kibiców jest niezwykle potrzebne, gdyż w Olsztynie spodziewane jest przybycie rzeszy kibiców z Łotwy, którzy co roku tłumnie wypełniają trybuny zawodów. Jak zawsze ozdobą turniejowej rywalizacji będzie pojedynek na gardła polskich kibiców i łotewskich fanów beach volleya.

Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? To nie problem!

Co należy zrobić, by otrzymać bilety? To proste… albo i nie takie proste. Należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

W której edycji olsztyńskiego turnieju para Kołosińska/Brzostek zdobyła brązowy medal?

I dopisać, na który dzień chcecie otrzymać bilety.

Aby odpowiedź była ważna, należy ją wysłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org, zatytułować „KONKURS WORLD TOUR” (ważne!), podać w mailu odpowiedź na pytanie konkursowe, a następnie podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz dodać dopisek „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Nie zapomnijcie podać dnia, na który chcecie otrzymać bilety!

CZEKAMY NA WASZE ODPOWIEDZI!

Kibice, którzy nie wygrają zaproszeń, mogą jeszcze nabyć bilety na mecz. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu ebilet.pl

REGULAMIN KONKURSU

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stronie Strefa Siatkówki, zwanym dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – czytelnika portalu Strefa Siatkówki, który spełni wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.

§2

Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej: https://www.siatka.org.

UCZESTNICY KONKURSU

§4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.

§5

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem Konkursu.

§7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.

§9

Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:

1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

2. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) na adres konkurs@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu” oraz dniem, na które mają obowiązywać bilety.

3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§10

O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzonych zostanie dziesięć pierwszych prawidłowych odpowiedzi.

ZADANIE KONKURSOWE

§11

Należy odpowiedzieć na pytanie: W której edycji olsztyńskiego turnieju para Kołosińska/Brzostek zdobyła medal?

Prawidłową odpowiedź należy przesłać według punktu nr 3 w §9.

§12

Organizator przewiduje dziesięć równorzędnych nagród. Otrzyma je pięć pierwszych osób, które wybiorą piątek i pięć pierwszych osób, które wybiorą sobotę i najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9.

NAGRODY

§13

Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej, są:

1. Dwuosobowe bilety na dany dzień Warmia Mazury World Tour Olsztyn 2017. Cały turniej wystartuje 19 lipca, a zakończy się 23 lipca. I typ biletów obowiązuje na piątek 21 lipca, II typ na sobotę 22 lipca.

§14

Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci Konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

ODBIÓR NAGRODY

§15

Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w portalu Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie do godziny 12.00 we wtorek 11 lipca.

§16

Laureaci Konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych teleadresowych na adres e-mail: konkurs@siatka.org maksymalnie 4 godziny po ogłoszeniu wyników.

§17

O sposobie odbioru nagród Organizator poinformuje drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, którego dotyczy powyższy Regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:

Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§20

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.

§21

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, konkursy, siatkówka plażowa

Tagi przypisane do artykułu:
, , ,

Więcej artykułów z dnia :
2017-07-10

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved