Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > II liga kobiet > Walkowery w Orlen Lidze i II lidze kobiet utrzymane w mocy

Walkowery w Orlen Lidze i II lidze kobiet utrzymane w mocy

Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej orzekł utrzymanie w mocy kar nałożony na klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przez zarządzającego, tj. Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej w związku z naruszeniem § 50 Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej. W II lidze kobiet został utrzymany walkower na rzecz APS-u Rumia w meczu z AZS-em AWF Warszawa, ale uchylono karę finansową dla warszawskiego klubu.

Decyzją nr 1/2016/17 z dnia 21 października 2016 roku, zarządzający –  Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie orzekł, że podczas meczu piłki siatkowej pomiędzy klubem Tauron MKS Dąbrowa Górnicza a klubem Developres SkyRes Rzeszów, odbywającego się w dniu 17 października 2016 r. w Hali Centrum, klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza posiadał w swoim składzie na boisku w tym samym czasie mniej zawodników krajowych niż minimalna liczba zawodników w przepisach Regulaminu, a  tym samym dopuścił się naruszenia przepisów Regulaminu (§ 50 Regulaminu).W związku z powyższym, działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt e). § 50 ust. 1 i 2. § 37 ust. 1 pkt a) oraz § 102 Regulaminu, zarządzający orzekł o:

1) przyznaniu walkoweru klubowi Developres SkyRes Rzeszów oraz ustalił, że klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przegrywa spotkanie rozegrane pomiędzy klubami w dniu 17 października 2016 roku wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie;

2) obowiązku zapłaty przez klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza kary pieniężnej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), którą należy uiścić w terminie 21 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji, na rachunek bankowy zarządzającego o numerze 51 2030 0045 1110 0000 0029 3000;

3) obowiązku zapłaty przez klub Tauron MKS Dąbrowa Górnicza na rzecz Developresu SkyRes Rzeszów kwoty w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), którą należy uiścić na rzecz Developresu SkyRes Rzeszów w terminie 21 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

Sąd Odwoławczy zważył, co następuje:

Odwołanie okazało się bezzasadne. Sąd Odwoławczy podziela ustalenia zawarte w zaskarżonej decyzji oraz ich ocenę dokonaną przez zarządzającego.


W związku z odwołaniem złożonym przez odwołania Klub Sportowy AZS AWF Warszawa od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej  z dnia 25 października 2016 r. L. dz. 4561/2016 Sąd Odwoławczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił działając na podstawie § 7 ust.1 i § 53  Regulaminu Sądu Odwoławczego przy PZPS-ie:

1. Uchylić zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nałożenia na klub AZS AWF Warszawa kary finansowej w kwocie 5 000/ pięć tysięcy/ złotych i w tym zakresie umorzyć postępowanie w sprawie.

2. W pozostałej części, tj. zweryfikowania spotkania z dnia 28 września 2016 pomiędzy APS-em Rumia a AZS-em AWF UKSW Warszawa jako walkower dla APS-u Rumia, utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

3. Wobec częściowego uwzględnienia odwołania zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu sądowego.

źródło: pzps.pl

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, II liga kobiet, Tauron Liga

Tagi przypisane do artykułu:
, , , , , ,

Więcej artykułów z dnia :
2016-11-30

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved