Strefa Siatkówki – Mocny Serwis

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPS o propozycji zmian w procesie licencyjnym

Zwyczajowo koniec kwietnia dla Komisji Licencyjnej to czas na przedstawienie założeń do ewentualnych, nowych regulacji związanych z procesem licencyjnym na kolejny sezon. Czy takowe się pojawią na sezon 2019/2020?  – Tak, są propozycje zmian, które są rezultatem kilkumiesięcznych prac Komisji z Zarządem Polskiej Ligi Siatkówki. Ich istotą była jeszcze większa spójność z Regulaminem Profesjonalnego Współzawodnictwa w Piłce Siatkowej oraz zwiększenie instrumentów w posiadaniu Komisji Licencyjnej – mówi przewodniczący Komisjo Licencyjnej PZPS Stanisław Łopaciński.

Czy to daleko idące zmiany?Stanisław Łopaciński:To kwestia oceny. Dla jednych będą one rewolucyjnymi, dla innych niewystarczającymi. W naszej ocenie proponowane zmiany, będące wynikiem głębokich analiz są adekwatne do bieżącej sytuacji i procesów, które mogą się zdarzyć w nieodległej przyszłości.

To znaczy…

– …chociażby; dajemy klubom więcej czasu na złożenie wniosków licencyjnych (do 15 lipca, a nie jak dotychczas do 30 czerwca – przyp. red.), ale w zamian wymagać będziemy zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas tylko oświadczeń. Bardzo poważnym wyzwaniem będzie tak zwany „list czystości”, i to składany trzy razy w sezonie, a zawierający poświadczenia zawodniczek/ zawodników, członków sztabu, że klub nie zalega z wypełnieniem zobowiązań…

A jeśli zalega?

– To Komisja zyska dodatkowe narzędzie dyscyplinowania, czyli ujemne punkty, które będzie można nakładać nawet w trakcie rozgrywek. Dotychczas nie mieliśmy możliwości, by upominać kluby w trakcie sezonu.

To duża zmiana?

– Tak, bo dotychczas mogliśmy przed sezonem udzielić licencji, nie udzielić jej, dać na jakiś czas nadzorowaną lub   warunkową, ale nie mieliśmy narzędzia do niemal bieżącego reagowania na zmienną sytuację w klubach, bo przecież są one organizmami żywymi, prowadzącymi działalność biznesową, która zawsze niesie ze sobą ryzyko. Nasze propozycje opieraliśmy na regulacjach obowiązujących w innych ligach, ale tak je modyfikowaliśmy, by były jak najbardziej efektywne w naszych rozgrywkach.

Dużo tych punktów ujemnych przewidujecie?

– Jako „kwotę” bazową przyjmujemy trzy, a w skrajnych przypadkach może sięgnąć nawet dziewięciu, ale ostateczna decyzja należeć będzie do Zarządu PZPS. Dla mnie jednak ta skala, jej rozpiętość  jest wystarczającą.

Jeszcze jakieś kary?

– Bez przesady. Współzawodnictwo sportowe nie może sprowadzać się jedynie to kar. Naturalnie jest jeszcze katalog kar finansowych, ale dotyczy kwestii formalnych i porządkowych. Przecież długu nie odzyska się nakładając na dłużnika kary pieniężne.

Czy w ślad za tymi propozycjami powinny pójść propozycje zmian w innych regulacjach dotyczących ligowych rozgrywek?

– Jesteśmy już w trakcie przeglądu innych regulacji i raczej wielkich zmian się nie spodziewam, choć naturalnie zmiany w procesie licencyjnym będą implikować korekty w innych regulacjach. Wszystkie dokumenty muszą być w tym zakresie spójne. Moim zdaniem przepisy mamy dobre. Trzeba ich tylko strzec i przestrzegać. To dotyczy wszystkich: Związku, klubów, zawodniczek, zawodników, menedżerów. Między wszystkimi uczestnikami musi być zachowana równowaga. Każdy z tych podmiotów ma przepisy, które w sposób jasny obligują go do konkretnych zachowań i postaw. Dlatego dziwię się, że niektórzy pouczając innych uczestników sami łamią przepisy ich obowiązujące. By nie być gołosłownym odsyłam do par. 4.3 ust. 5 i 8  Regulaminu PZPS określających prawa i obowiązki menedżerów sportowych.

Coś więcej na ten temat?

– To wystarczy na teraz. Proponowane Zarządowi zmiany przygotowane wspólnie przez Komisję i Polską Ligę Siatkówki obejmują jeszcze kilka obszarów, ale w swojej istocie sprowadzają się do „uszczelnienia” procesu licencyjnego, a potem nadzorowaniu wykonania licencji. Na obydwu etapach swoje narzędzia będzie mieć tak PZPS, jak i PLS, a de facto działać będą wspólnie.

źródło: pzps.pl

nadesłał:

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved