Strefa Siatkówki – Mocny Serwis

KONKURS: Obejrzyj finały Pucharu Polski na żywo

fot. siatka.org

Po raz kolejny mamy konkurs dla Czytelników Strefy Siatkówki. Tym razem do wygrania jest pięć podwójnych zaproszeń na mecze półfinałowe i finał Pucharu Polski, które odbędą się w dniach 27-28 stycznia we Wrocławiu. Aby mieć szansę na otrzymanie zaproszeń, trzeba poprawnie odpowiedzieć na nasze pytania konkursowe.

Ostateczne rozstrzygnięcia Pucharu Polski siatkarzy w sezonie 2017/2018 już blisko. Cztery najlepsze zespoły w dniach 27-28 stycznia spotkają się w turnieju finałowym we Wrocławiu. Półfinały rozegrane zostaną w sobotę, mecz finałowy w niedzielę.Bilety na te spotkania można nabyć na stronie eBilet.pl oraz w sieci sklepów EMPIK.

Tutaj: https://www.ebilet.pl/sport/pilka-siatkowa/siatkowka/

Można je również wygrać w konkursie Strefy Siatkówki.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem konkursu, wysłać odpowiedzi na trzy pytania konkursowe do piątku, 19.01 do g. 20:00 zgodnie z regulaminem konkursu oraz liczyć na szczęście. Nagrody (pięć podwójnych zaproszeń na mecze półfinałowe i finałowy) otrzymają uczestnicy, których prawidłowe odpowiedzi będą miały określony numer wśród nadesłanych (liczy się czas wysłania). Warto spróbować i przeżyć emocje siatkarskie na żywo. Konkurs organizowany jest przez Stefę Siatkówki przy współudziale organizatora turnieju finałowego Pucharu Polski, PLPS.

Pytania konkursowe:
1. Kto sięgnął po pierwszy Puchar Polski siatkarzy w 1932 roku?
2. Jakie kluby najczęściej (siedmiokrotnie) zdobywały Puchar Polski siatkarzy?
3. Który z trenerów tegorocznych półfinalistów Pucharu Polski siatkarzy jest najmłodszy?

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@siatka.org do piątku 19.01.2018, do g. 20:00. Każda odpowiedź musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać adres korespondencyjny uczestnika oraz numer telefonu. Niepełne zgłoszenia lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie, podobnie jak te zawierające błędne odpowiedzi.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stronie Strefa Siatkówki, zwanego dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – czytelników portalu Strefa Siatkówki, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.
§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej: https://www.siatka.org.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.
§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem Konkursu.
§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.
§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) do piątku 19.01.2018, do g. 20:00 na adres konkurs@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać adres korespondencyjny uczestnika oraz numer telefonu. Zgłoszenia nadesłane po terminie oraz niezawierające trzech prawidłowych odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
§10
O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzonych zostanie pięć prawidłowych odpowiedzi zgodnie z §12 Regulaminu Konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE

§11
Należy odpowiedzieć na pytania konkursowe:
1. Kto sięgnął po pierwszy Puchar Polski siatkarzy w 1932 roku?
2. Jakie kluby najczęściej (siedmiokrotnie) zdobywały Puchar Polski siatkarzy?
3. Który z trenerów tegorocznych półfinalistów Pucharu Polski siatkarzy jest najmłodszy?
§12
Organizator przewiduje pięć nagród głównych. Otrzymają je uczestnicy Konkursu, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9. Nagrody główne otrzymają uczestnicy, który jako 20, 40, 60, 80 i 100 nadeśle prawidłową odpowiedź.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej, są:

1. Nagroda główna – podwójne zaproszenie na mecze półfinałowe oraz mecz finałowy Pucharu Polski siatkarzy, które odbędą się w dniach 27-28 stycznia 2018 we Wrocławiu – dla pięciu uczestników konkursu.

§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci Konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

§15
Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w portalu Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie do godziny 12:00 w sobotę, 20 stycznia 2018 r.
§16
Nagrody będzie można odebrać w kasach hali na godzinę przed pierwszym meczem po podaniu hasła i okazaniu dokumentu tożsamości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§19
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, którego dotyczy powyższy Regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
§20
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
§21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, konkursy, Puchar Polski

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2018-01-17

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved