Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > KONKURS: Obejrzyj ceremonię i mecz otwarcia ME na żywo z LV Bet

KONKURS: Obejrzyj ceremonię i mecz otwarcia ME na żywo z LV Bet

Mamy nie lada gratkę dla czytelników serwisu Strefa Siatkówki. Uczestnikom naszego konkursu rozdamy dwa zaproszenia VIP GOLD, a także cztery bilety na czwartkową ceremonię otwarcia oraz mecz otwarcia mistrzostw Europy siatkarzy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nagrody ufundowały LV BET Zakłady Bukmacherskie. Wystarczy zapoznać się z regulaminem, wysłać poprawne odpowiedzi na trzy pytania konkursowe i czekać na rozstrzygnięcie. Macie czas do wtorku, 22.08, do g. 9:00.

W czwartek, 24 sierpnia, startują mistrzostwa Europy siatkarzy, które rozgrywane będą w polskich halach. Ceremonia otwarcia oraz pierwszy mecz z udziałem biało-czerwonych rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mamy dla naszych czytelników nagrodę główną – dwa zaproszenia VIP Gold na to wydarzenie oraz dwie nagrody zwykłe – podwójne bilety na ceremonię otwarcia oraz mecz otwarcia.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem konkursu, wysłać odpowiedzi na trzy pytania konkursowe do wtorku, 22.08 do g. 9:00 zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz liczyć na szczęście. Nagrodę otrzymają uczestnicy, których prawidłowe odpowiedzi będą miały określony numer wśród nadesłanych (liczy się czas wysłania). Warto spróbować i przeżyć emocje siatkarskie na żywo. Sponsorem konkursu są LV BET Zakłady Bukmacherskie.

Pytania konkursowe:
1. Kto był kapitanem reprezentacji Polski, która w 2009 roku zdobyła w Turcji złoty medal mistrzostw Europy siatkarzy?
2. Kto wg ekspertów LV Bet jest faworytem rozpoczynających się w czwartek mistrzostw Europy siatkarzy (na zwycięstwo której drużyny kurs jest najniższy)?
3. Które drużyny zagrają w meczu otwarcia mistrzostw Europy siatkarzy w czwartek, 24 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie?

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@siatka.org do wtorku 22.08 2017, do g. 9:00. Każda odpowiedź musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać adres korespondencyjny uczestnika oraz numer telefonu. Niepełne zgłoszenia lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie, podobnie jak te zawierające błędne odpowiedzi.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stronie Strefa Siatkówki, zwanego dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców – czytelników portalu Strefa Siatkówki, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.
§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź przy współudziale Zakładów Bukmacherskich LV Bet.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej: https://www.siatka.org.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.
§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem Konkursu.
§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych sponsorowi nagród LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celach marketingowych.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.
§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) do wtorku 22.08.2017, do g. 9:00 na adres konkurs@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”. Zgłoszenie musi również zawierać adres korespondencyjny uczestnika oraz numer telefonu. Zgłoszenia nadesłane po terminie oraz niezawierające trzech prawidłowych odpowiedzi nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
§10
O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzone zostaną trzy prawidłowe odpowiedzi zgodnie z §12 Regulaminu Konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE

§11
Należy odpowiedzieć na pytania konkursowe:
1. Kto był kapitanem reprezentacji Polski, która w 2009 roku zdobyła w Turcji złoty medal mistrzostw Europy siatkarzy?
2. Kto wg ekspertów LV Bet jest faworytem rozpoczynających się w czwartek mistrzostw Europy siatkarzy (na zwycięstwo której drużyny kurs jest najniższy)?
3. Które drużyny zagrają w meczu otwarcia mistrzostw Europy siatkarzy w czwartek, 24 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie?
§12
Organizator przewiduje jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody zwykłe. Otrzymają je uczestnicy Konkursu, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9. Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który jako 30. nadeśle prawidłową odpowiedź. Nagrody zwykłe otrzymają uczestnicy, którzy jako 15. i 90. nadeślą prawidłowe odpowiedzi. W przypadku mniejszej liczby odpowiedzi numery nagrodzonych prawidłowych odpowiedzi zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej, są:

1. Nagroda główna – dwa zaproszenia VIP Gold na ceremonię otwarcia oraz mecz otwarcia mistrzostw Europy siatkarzy w Warszawie na Stadionie Narodowym.
2. Nagrody zwykłe – dwa podwójne zaproszenia na ceremonię otwarcia oraz mecz otwarcia mistrzostw Europy siatkarzy w Warszawie na Stadionie Narodowym.
§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci Konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

§15
Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w portalu Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie do godziny 10:30 we wtorek, 22 sierpnia 2017 r.
§16
Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres podany w mailu konkursowym pod prawidłową odpowiedzią.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§19
1. Reklamacje dotyczące Konkursu, którego dotyczy powyższy Regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
§20
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.
§21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, konkursy, Mistrzostwa Europy

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2017-08-21

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved