Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > KONKURS: Na Ligę Mistrzów ze Strefą Siatkówki i Asseco Resovią

KONKURS: Na Ligę Mistrzów ze Strefą Siatkówki i Asseco Resovią

Wspólnie z Asseco Resovią Rzeszów przygotowaliśmy dla czytelników Strefy Siatkówki pięć podwójnych zaproszeń na środowy mecz Ligi Mistrzów Asseco Resovia Rzeszów – Dukla Liberec. Aby je zdobyć, należy wziąć udział w konkursie i… nie zwlekać. Czas odgrywa tu znaczącą rolę.

Mamy dla czytelników pięć podwójnych zaproszeń na mecz Ligi Mistrzów Asseco Resovia Rzeszów – Dukla Liberec, który w środę – 1 marca – zostanie rozegrany w hali na Podpromiu. Co należy zrobić, by takie zaproszenie otrzymać? To proste… albo i nie takie proste. Należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe:Który z obecnych siatkarzy Asseco Resovii ma w swoim dorobku najwięcej medali zdobytych w polskiej ekstraklasie siatkarskiej?

Aby odpowiedź była ważna, należy ją wysłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org, zatytułować „KONKURS RESOVIA” (ważne!), podać w mailu odpowiedź na pytanie konkursowe, a następnie podpisać się imieniem i nazwiskiem oraz dodać dopisek „Akceptuję Regulamin Konkursu”.

CZEKAMY NA WASZE ODPOWIEDZI!

 

REGULAMIN KONKURSU
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stronie Strefa Siatkówki, zwanym dalej „Konkursem”, tj. zasady uczestnictwa, rodzaje nagród, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania im nagród. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – czytelnika portalu Strefa Siatkówki, który spełni wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.siatka.org.

§2
Organizatorem Konkursu jest Strefa Siatkówki, ul. Retkińska 95c/3, 94-004 Łódź.

§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie internetowej: https://www.siatka.org.

UCZESTNICY KONKURSU

§4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie warunki określone w poniższym Regulaminie.

§5
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ich rodziny ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu.

§7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz przyznaniem nagrody czuwa Organizator zwany wcześniej serwisem Strefa Siatkówki.

§9
Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi spełnić łącznie warunki podane poniżej:
1. Zaakceptować w całości Regulamin i wyrazić bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
2. Przesłać zgłoszenie, będące odpowiedzią na zadanie konkursowe (§11) na adres konkurs@siatka.org, podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem – „Akceptuję Regulamin Konkursu”.
3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis Strefa Siatkówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§10
O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń – nagrodzonych zostanie pięć pierwszych prawidłowych odpowiedzi.

ZADANIE KONKURSOWE

§11
Należy odpowiedzieć na pytanie: Który z obecnych siatkarzy Asseco Resovii ma w swoim dorobku najwięcej medali zdobytych w polskiej lidze? Prawidłową odpowiedź należy przesłać według punktu nr 3 w §9.

§12
Organizator przewiduje pięć nagród. Otrzyma je pięć pierwszych osób, które najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi według §9.

NAGRODY

§13
Nagrodami w Konkursie, o którym mowa powyżej, są:
1. Dwuosobowe bilety na mecz Asseco Resovia Rzeszów – Dukla Liberec, który odbędzie się w środę 1 marca 2017 roku.

§14
Nagrody wskazane w paragrafie §13 nie są wymienialne na równowartość pieniężną. Laureaci Konkursu nie mogą również odsprzedać nagród osobom trzecim.

ODBIÓR NAGRODY

§15
Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w portalu Strefy Siatkówki pod adresem wskazanym powyżej maksymalnie 1 dzień od dnia zakończenia Konkursu.

§16
Laureaci Konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych teleadresowych na adres e-mail: redakcja@siatka.org maksymalnie 12 godzin po ogłoszeniu wyników.

§17
O sposobie odbioru nagród organizator poinformuje drogą mailową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
1. Reklamacje dotyczące konkursu, którego dotyczy powyższy Regulamin, należy przesyłać na 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na adres:
Strefa Siatkówki
ul. Retkińska 95c/3
94-004 Łódź
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis oraz powód reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty ich przesłania przez Organizatora.
4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§20
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego Regulaminu.

§21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
Aktualności, konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2017-02-27

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved