Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > inne > Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZPS

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZPS

fot. archiwum

W czwartek rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPS. Mimo iż nie jest to zgromadzenie wyborcze, budzi sporo emocji ze względu na wyniki audytu dotyczącego organizacji MŚ w 2014 r. przeprowadzonego przez specjalistyczną firmę.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Piłki Siatkowej budzi spore emocje. To właśnie dziś delegaci mają poznać wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie PZPS-u po mistrzostwach świata. Opozycja skupiona wokół prezesa Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej Waldemara Bartelika próbowała wprowadzić do porządku obrad punkt mówiący o głosowaniu nad skróceniem kadencji wszystkich władz PZPS-u. Delegaci nie zgodzili się jednak na zmianę porządku obrad i wniosek przepadł. Oznacza to, że obecny prezes Paweł Papke oraz zarząd PZPS dotrwa do końca kadencji, która kończy się w przyszłym roku.

Na wniosek prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, Damiana Gapińskiego, delegaci zgodzili się na odtajnienie części obrad dotyczących audytu i wyniku finansowego PZPS-u po organizacji mistrzostw świata oraz sprawozdań prezesa PZPS-u i przewodniczących wydziałów.

Głos zabrali zaproszeni przez PZPS goście, przedstawiciele miast-gospodarzy siatkarskich mistrzostw świata. Przedstawiono również zyski marketingowe miast z okazji organizacji MŚ. Podano, że przychody dotyczące organizacji MŚ w latach 2011-2014 wyniosły niemal 101 mln złotych, a wydatki 77,5 mln. Łączny zysk PZPS-u w tych latach to niemal 23,5 mln złotych. Informacje te podał w swoim wystąpieniu gość zgromadzenia, Tomasz Redwan.PZPS przedstawił swój wynik finansowy za rok 2014. Przychody wyniosły ponad 138 mln złotych, koszty ponad 131,5 mln złotych. Zysk netto siatkarskiej centrali wyniósł więc ponad 6,5 mln złotych. Są to kwoty o wiele większe niż w roku 2013, w którym PZPS nie organizował tak dużej imprezy jak mistrzostwa świata.

Delegaci zapoznali się z informacją firmy Deloitte Polska, która poinformowała, że nie znalazła żadnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym PZPS-u. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności spółki Polska Siatkówka. Dowiedzieli się, że organizacja spotkań w turniejach kwalifikacyjnych i Lidze Europejskiej przynosi straty, których nie są w stanie pokryć wpływy z biletów. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku Ligi Światowej, gdzie przychody przewyższają koszty organizacji. Rok 2014 spółka zamknęła ze stratą niemal 1,3 mln złotych, jeśli chodzi o organizację imprez. Ostateczny wynik finansowy był jednak dodatni (spółka otrzymywała dotacje z PZPS-u) i wyniósł 115,5 tys. złotych.

Przedstawiciel firmy Ernst & Young przedstawił wyniki audytu organizacji mistrzostw świata. Zastrzegł jednak, że były badane procedury wydatkowania ok 38 mln zł przeznaczonych na organizację turnieju głównego, przy czym pozostałe wydatki w latach wcześniejszych (ok. 50 mln zł) nie były badane. Co ciekawe, tylko ok. 13% badanych wydatków pochodziło ze środków publicznych.

Audyt zwrócił uwagę, że nie wszystkie procedury zakupowe były przez PZPS przestrzegane. Zwrócono uwagę na brak dokumentów nadzorujących wykonanie usług (np. protokołów odbioru i dokumentacji zdjęciowej), stąd też analiza była znacznie utrudniona. Większość zakupów było przeprowadzanych z „wolnej ręki”, jednak ze względu na specyfikę imprezy trudno z tego faktu czynić zarzut, bowiem wiarygodność i doświadczenie ze współpracy z innymi podmiotami było niezwykle istotne. W związku z małą ilością postępowań przetargowych PZPS musiał zwrócić część dotacji (ok. 2 mln złotych), które nie zostały wydatkowane zgodnie z procedurą. Zwrócono uwagę, że w niektórych obszarach ciała, które miały kontrolować dostawców, składały się z ich przedstawicieli. Mówiono o pewnych zapisach umów, które zawierane były na preferencyjnych warunkach (spore zaliczki, krótkie terminy płatności, niskie kary umowne).

Porównano również powiązania osobowe pomiędzy członkami zarządu PZPS a dostawcami i ich strukturą własnościową oraz przedstawiono je delegatom. Brak informacji o tego typu powiązaniach i sam fakt ich występowania powodował często brak transparentności i budził wątpliwości. Audyt zwrócił uwagę na możliwość przeprowadzenia analiz prawnych, zasugerował zmianę procedur zakupowych oraz zwrócił uwagę na sprawy etyczne, które nie zawsze mogły być jednoznacznie ocenione.

Z informacji przedstawionej przez przewodniczącego Wydziału Rozgrywek Jacka Sęka dowiedzieliśmy się, że w przyszłym sezonie zostanie zniesiony obowiązek przedstawiania sędziom badań lekarskich. Data ważności badań będzie widniała w formularzu F-02. WR PZPS zarekomenduje zarządowi utworzenie piątej grupy II ligi kobiet wobec większej ilości zgłoszeń przed tym sezonem. Nie ma zbyt dużej szansy na rozszerzenie II ligi mężczyzn.

O przebiegu obrad będziemy informowali naszych
czytelników na bieżąco, uaktualniając tę stronę.

Zobacz również:
Przemówienie prezesa PZPS do delegatów walnego zgromadzenia

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
inne

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2015-06-11

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved