Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > mistrzostwa świata > Rosyjska federacja nie ukarze Spiridonowa

Rosyjska federacja nie ukarze Spiridonowa

fot. archiwum

Nie milkną echa skandalicznej postawy Aleksieja Spiridonowa. Czarny charakter mistrzostw świata siatkarzy czeka na wymierzenie kary przez FIVB. Rosyjski siatkarz może być za to pewny, że nie zostanie ukarany przez rodzimy związek.

Nie milk­ną echa skan­da­licz­nej po­sta­wy Alek­sie­ja Spi­ri­do­no­wa. Czar­ny cha­rak­ter zakoń­czo­nych w nie­dzie­lę mi­strzostw świa­ta siat­ka­rzy czeka na wy­mie­rze­nie kary przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Fe­de­ra­cję Piłki Siat­ko­wej (FIVB). Ro­syj­ski siat­karz może być za to pewny, że nie zo­sta­nie uka­ra­ny przez ro­dzi­my zwią­zek.

Spi­ri­do­now już w prze­szło­ści spra­wiał pro­ble­my wy­cho­waw­cze, za co był nawet wydala­ny z kadry na­ro­do­wej. Ze złej stro­ny po­ka­zał się także pod­czas pol­skie­go mundia­lu. Ro­syj­ski przyj­mu­ją­cy nie tylko na­zwał Po­la­ków „psze­ka­mi”, ale po­nad­to opluł ki­bi­ca i uda­wał, że strze­la do fanów na try­bu­nach. Jakby tego było mało, po powro­cie do Rosji na­zwał Po­la­ków „zgni­łym na­ro­dem”.

Wobec jego zachowania postanowił nie być obojętny prezes FIVB. – Profesjonalny siatkarz nie ma prawa zachowywać się w ten sposób. Prowokacja? Profesjonalny zawodnik musi być odporny na takie zachowania, a on okazał brak szacunku kibicom i całej siatkówce. Nie mamy wyjścia, musimy go ukarać i to zrobimy – zaznaczył Ary Graca. W środę FIVB podała, że w ciągu 20 dni wymierzy karę rosyjskiemu siatkarzowi.Odmienne stanowisko w tej sprawie zajął rosyjski związek. – Spiridonow nie zostanie przez nas ukarany – oznajmił Stanisław Szewczenko.Gdy FIVB podejmie ostateczną decyzję, wtedy zostanie wyegzekwowana – zaznaczył szef rosyjskiej siatkówki.

źródło: onet.pl

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
mistrzostwa świata

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2014-09-25

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved