Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki i STS

Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki i STS

fot. archiwum

Mamy dla was kolejny błyskawiczny konkurs, w którym do wygrania są zaproszenia VIP na mistrzostwa świata w Starych Jabłonkach w dniach 1-4 lipca. Nagrody ufundował sponsor serwisu - firma STS. Na odpowiedzi czekamy do niedzieli do g. 12:00.

Aby wziąć udział w naszej zabawie, należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać do jutra, tj. 30.06.2013 r. do godziny 12:00 poprawną odpowiedź na pytania konkursowe pod adres e-mail podany w Regulaminie:

  • Ile polskich par (męskich i żeńskich łącznie) wystartuje w mistrzostwach świata w Starych Jabłonkach?
  • Kto zdobył tytuł mistrza świata siatkarzy plażowych w 2011 roku?
  • Ile osób może zasiąść na trybunach stadionu głównego w Starych Jabłonkach (można się pomylić o 500 osób)?

Laureaci otrzymają:
2 zaproszenia VIP na 1 lipca
2×2 zaproszenia VIP na 2 lipca
2×2 zaproszenia VIP na 3 lipca
2 zaproszenia VIP na 4 lipca

Zaproszenia na 5 i 6 lipca będą do wygrania dla osób, które mają w ulubionych nasz profil na facebooku. Zapraszamy do śledzenia Strefy Siatkówki na portalu facebook.Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy z Star-Typ-Sport.
2. Fundatorem nagród jest Star-Typ-Sport.
3. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników Konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na Konkurs.
5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb Konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2013 r. do godz. 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w e-mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co dziesiąta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w niedzielę  30.06.2013 r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji niepodanej w niniejszym regulaminie moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są zaproszenia VIP na mistrzostwa świata w siatkówce plażowej, rozgrywane w dniach 1-4 lipca w Starych Jabłonkach.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. Laureaci zaproszenia mogą odebrać w punkcie STS w Ostródzie.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
6. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 4 godzin od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji bądź telefonicznie.
8. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
9. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady Konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy, siatkówka plażowa

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2013-06-29

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved