Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny konkurs Strefy Siatkówki

Błyskawiczny konkurs Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Wspólnie z organizatorami tegorocznej edycji Alei Gwiazd dla czytelników Strefy Siatkówki zorganizowaliśmy konkurs, w którym można otrzymać wejściówki na najbliższe mecze naszej kadry z reprezentacją Serbii.

Aby wziąć udział w naszej zabawie, należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać do jutra tj. 24.05.2013 r. do godziny 10.00 poprawną odpowiedź na pytania konkursowe pod adres e-mail podany w Regulaminie:

  1. Aleja Gwiazd jest już niemal stałym punktem siatkarskich wydarzeń w naszym kraju. Która edycja Alei Gwiazd odbędzie się w tym roku?
  2. W jakich miastach rozgrywane będą mecze z reprezentacją Serbii podczas tegorocznej edycji Alei Gwiazd?
  3. W którym roku odbyła się pierwsza edycja Alei Gwiazd?

Regulamin Konkursu

§ 11. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu.
2. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Miliczu.
3. Konkursu polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników Konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na Konkurs.
5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb Konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2013 r. do godz. 10:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w e-mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co piętnasta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w piątek, 24.05.2013 r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są dwa pojedyncze bilety na piątkowy mecz reprezentacji Polski z Serbią.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. Laureaci bilety mogą odebrać w kasie hali 30 min. przed meczem.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
6. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ted@siatka.org w ciągu 12 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
8. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
9. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady Konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: alejagwiazd.pl, Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2013-05-23

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2018 Strefa Siatkówki All rights reserved