Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Konkurs: Wygraj bilet na mecz AZS-u Częstochowa

Konkurs: Wygraj bilet na mecz AZS-u Częstochowa

fot. archiwum

Wspólnie z AZS-em Częstochowa proponujemy konkurs, w którym do wygrania pięć biletów na środowy mecz akademików z Jastrzębskim Węglem. Wystarczy odwiedzić nasz fanpage na Facebooku, udostępnić status i odpowiedzieć na proste pytanie.

W najbliższą środę w Częstochowie podopieczni Marka Kardosa zmierzą się z Jastrzębskim Węglem. W związku z tym wydarzeniem Strefa Siatkówki proponuje konkurs dla czytelników naszego serwisu. Aby wziąć udział w zabawie, należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i do 26 listopada br. do godziny 15:59 udostępnić status naszego fanpage’a w portalu społecznościowym „Facebook” oraz przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres e-mail podany w Regulaminie.

Jakiej narodowości jest trener AZS-u Częstochowa?


Regulamin Konkursu
§ 1 

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy z AZS Częstochowa SSA.
2. Konkurs polega na udostępnieniu danej aktywności na oficjalnym fanpage’u Strefy Siatkówki oraz na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytanie konkursowe.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów, korespondentów i współpracowników serwisu i ich najbliższej rodziny. Każdy z uczestników Konkursu musi posiadać unikalne konto na portalu społecznościowym „Facebook”.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb Konkursu tylko z jednego konta oraz adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na udostępnieniu danego statusu na oficjalnym fanpage’u Strefy Siatkówki oraz na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytanie konkursowe.
2. Czas trwania Konkursu określony został od momentu udostępnienia przez Strefę Siatkówki statusu do 26 listopada 2012 r. do godz. 15:59. Wszelkie aktywności użytkowników po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma pierwsza, piąta, szesnasta, dwudziesta trzecia oraz ostatnia osoba, która przed czasem nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w sobotę 26 listopada b.r., do godziny 18:00.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie jest 5 biletów na mecz PlusLigi Wkręt-met AZS Częstochowa – Jastrzębski Węgiel. Każdy laureat otrzymuje jedną wejściówkę.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. Zaproszenia na mecz muszą zostać odebrane przed rozpoczęciem spotkania w kasie częstochowskiej hali.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
6. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną wejściówkę w konkursach organizowanych przez Strefę Siatkówki.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres emi@siatka.org w ciągu 6 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady Konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2012-11-24

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved