Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Wygraj bilety na X Memoriał Huberta Jerzego Wagnera

Wygraj bilety na X Memoriał Huberta Jerzego Wagnera

fot. archiwum

Zapraszamy do błyskawicznego konkursu organizowanego przez Strefę Siatkówki oraz Fundację Huberta Jerzego Wagnera. Nagrodą są wejściówki na zbliżający się memoriał, który odbędzie się w Zielonej Górze.

W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik "Strefy Siatkówki", zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy konkurs@siatka.org podany również w Regulaminie Konkursu do poniedziałku, 9 lipca do godz. 12:00. Każdy mail powinien być zatytułowany "Konkurs" oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu. Nagrodami są 3 pojedyncze wejściówki na pierwszy dzień X Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.


 

 Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) oraz Fundację Huberta Jerzego Wagnera.
2. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników Konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na Konkurs.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb Konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe:
A. Kto był trenerem reprezentacji Polski podczas I Memoriału Huberta Jerzego Wagnera?
B. Kto otrzymał tytuł MVP podczas IV Memoriału Huberta Jerzego Wagnera?

2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2012 r. do godz. 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane co dwunastemu uczestnikowi, który odpowie poprawnie na zadane pytania.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w poniedziałek, 9 lipca b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są 3 wejściówki na pierwszy dzień X Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. Laureaci nagrody mogą odebrać osobiście w biurze informacyjnym podczas Memoriału, które otwierane będzie na 2 godziny przed pierwszym meczem i zamykane po pierwszym secie drugiego pojedynku każdego dnia. Biuro zostanie zlokalizowane w recepcji hali (Zielona Góra, ul. Sulechowska 41). Wejściówki będzie można odbierać również w czwartek 19 lipca w biurze firmy ABILET (Zielona Góra, ul. Wandy 55) od 8.00 do 17.00.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.
6. Nagrody nie może otrzymać laureat konkursu równolegle przeprowadzanego w serwisie Facebook na oficjalnym fan page’u. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną wejściówkę w konkursach organizowanych przez Strefę Siatkówki.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ted@siatka.org w ciągu 12h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady Konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2012-07-08

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved