Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny konkurs: „Wiara w zwycięstwo, źródłem sukcesu”

Błyskawiczny konkurs: „Wiara w zwycięstwo, źródłem sukcesu”

fot. archiwum

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w konkursie, którego hasłem są słowa legendarnego trenera Huberta Jerzego Wagnera: „Wiara w zwycięstwo, źródłem sukcesu". Do wygrania trzy wejściówki na memoriał jego imienia.

Konkurs prowadzony jest na facebookowym fanpege’u Strefy Siatkówki od 5 lipca, a jego ramy są bardzo szerokie. Dopuszcza on rysunki, zdjęcia, filmy, twórczość literacką i wiele innych. Grunt, aby inspiracją do stworzenia prac były słowa „Wiara w zwycięstwo, źródłem sukcesu" wypowiedziane przez Huberta Wagnera.

Do tej pory zdążyło napłynąć już kilka bardzo ciekawych prac, a formy przekazu wybierane przez uczestników są naprawdę różnorodne. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone wejściówkami na Memoriał HJ Wagnera. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Informacje na temat Konkursu są na bieżąco podawane na fanage’u Strefy Siatkówki, zarówno na tablicy, jak i w specjalnie utworzonym wydarzeniu. Zapraszamy do kliknięcia „lubię to" i udziału, a także życzymy powodzenia. Pokażcie nam, jak bardzo wierzycie w zwycięstwo polskiej reprezentacji.

Regulamin Konkursu§1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) we współpracy z Fundacją Huberta Jerzego Wagnera.

2. Fundatorem nagród jest Fundacja Huberta Jerzego Wagnera.

3. Konkurs polega na przesłaniu własnej pracy w dowolnej formie elektronicznej o tematyce związanej z reprezentacją Polski.

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników Konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na Konkurs.

5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb Konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie, podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb Konkursu.

7. Biorąc udziału w Konkursie poprzez przesłanie pracy, autor wyraża zgodę na wykorzystanie jej i publikacje przez Strefę Siatkówki.

§2

1. Konkurs polega na przesłaniu pracy w dowolnej formie elektronicznej (zdjęcie, film, nagranie, tekst, skan rysunku etc.) o tematyce siatkarskiej.

2. Swoje prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2012r. do godziny 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w e-mailu zatytułowanym „Konkurs facebook". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Nagrody zostaną przyznane przez komisję konkursową złożoną z wybranych redaktorów i korespondentów portalu siatka.org. Osoby oceniające muszą być obiektywne i bezstronne.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 10.07.2012 r. za pośrednictwem fan page’u Strefy Siatkówki.

§3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego Konkurs powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w Konkursie są 3 wejściówki na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. Laureaci nagrody mogą odebrać osobiście w biurze informacyjnym podczas Memoriału, które otwierane będzie na 2 godziny przed pierwszym meczem i zamykane po pierwszym secie drugiego pojedynku każdego dnia. Biuro zostanie zlokalizowane w recepcji hali (Zielona Góra, ul. Sulechowska 41). Wejściówki będzie można odbierać również w czwartek 19 lipca w biurze firmy ABILET (Zielona Góra, ul. Wandy 55) od 8.00 do 17.00.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a następnie skasowane.

7. Nagrody nie może otrzymać laureat konkursu równolegle przeprowadzanego na portalu ww.siatka.org. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną wejściówkę w konkursach organizowanych przez Strefę Siatkówki.

8. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ted@siatka.org w ciągu 12 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

10. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

11. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady Konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2012-07-08

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved