Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki – Pojedź na turniej do Krosna

Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki – Pojedź na turniej do Krosna

fot. archiwum

Wspólnie z krośnieńskim MOSiR-em Strefa Siatkówki organizuje dla czytelników serwisu Błyskawiczny Konkurs. Biorąc udział w naszej zabawie można zdobyć karnet na IV Turniej o Puchar Prezydenta miasta Krosno w piłce siatkowej mężczyzn.

Jutro startuje kolejna edycja Turnieju o Puchar Prezydenta miasta Krosno w piłce siatkowej mężczyzn z udziałem trzech zespołów PlusLigi. W Krośnie zagrają AZS Politechnika Warszawska, Fart Kielce oraz Resovia Rzeszów.

W związku z tym wydarzeniem Strefa Siatkówki proponuje błyskawiczny konkurs dla czytelników naszego serwisu. Aby wziąć udział w naszej zabawie należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać jeszcze dziś (przed 24:00) poprawną odpowiedź na pytania konkursowe pod adres e-mail podany w Regulaminie:

1. Jakie zespoły wygrywały poprzednie trzy edycje Turnieju o Puchar Prezydenta miasta Krosno w piłce siatkowej mężczyzn2. Jak nazywa się zespół siatkarski z Krosna występujący w rozgrywkach II ligi mężczyzn


Regulamin Konkursu

§ 1
1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org)
2. Fundatorem nagród jest MOSiR Krosno.
3. Konkursu polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.
§ 2
1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2011 r. do godz. 23:59. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w e-mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co piętnasta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek, 1.12.2011 r.
§ 3
1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie są dwa karnety na IV Turniej o Puchar Prezydenta miasta Krosno w piłce siatkowej mężczyzn.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu odebrania nagrody zwycięzcy powinni stawić się w Krośnie i odebrać karnety w kasie hali MOSiR.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a następnie skasowane.
6. Zaproszenia na mecze muszą zostać odebrane na pół godziny przed rozpoczęciem spotkań w hali w Krośnie przy ul. Bursaki.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ted@siatka.org w ciągu 4 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

 

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:

Więcej artykułów z dnia :
2011-11-30

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved