Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > PlusLiga > Andrzej Grzyb o kontrakcie i sprawie Michała Kubiaka

Andrzej Grzyb o kontrakcie i sprawie Michała Kubiaka

fot. archiwum

To nie koniec zamieszania w sprawie kontraktu Michała Kubiaka. Zawodnik jest uprawniony do gry w Jastrzębskim Węglu, ale jego poprzedni klub nie zamierza rezygnować z roszczeń. Oświadczenie w sprawie kontraktu wydał menadżer Andrzej Grzyb.

OŚWIADCZENIE

ANDRZEJA GRZYBA W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI KOLPORTOWANYMI PRZEZ PANÓW LEONA BARTMANA I MICHAŁA KUBIAKA

Michał Kubiak oraz występujący w jego imieniu Leon Bartman przedstawiają od pewnego czasu środowisku siatkarskiemu oraz opinii publicznej informacje , które w żaden sposób nie odpowiadają prawdziwemu przebiegowi zdarzeń, sprzeczne są z obowiązującym porządkiem prawnym, a co więcej w sposób ewidentny zmierzają do podważenia zaufania do mnie jako osoby od wielu lat pracującej w sporcie.1. Twierdzenie Michała Kubiaka i Leona Bartmana, że z faktu, iż pełnomocnictwo do działania udzielone było mojej osobie, a umowy zawierane były przez Sport Progress Italy – wysnuć można wniosek jakoby umowy były nieważne, a co najmniej działo się coś dziwnego, wprost wskazują na całkowitą nieznajomość prawa i zasad obowiązujących.

Pozwolę sobie zatem wyjaśnić że

  • wszelkie działania wykonywałem i wykonuję jako przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego czyli osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową. Jak każdy przedsiębiorca zobligowany jestem do działania pod firmą.  
  • Firma jest oznaczeniem przedsiębiorcy, a nie podmiotem prawa, jest tylko nazwą danego podmiotu prawa. Stąd też stroną umowy może być przedsiębiorca działający pod firmą, a nie sama firma.
  • Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Znowu, za obowiązującymi przepisami, podaję, że pełnomocnikiem może być osoba posiadająca zdolność prawną.

Zapewniam, że jestem osobą fizyczną, posiadającą zdolność prawną i mogłem przyjąć pełnomocnictwo (w tym, cyt.: do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z występowaniem Michała Kubiaka w klubach sportowych) i na jego podstawie działać w imieniu Michała Kubiaka.

Całkowicie niezgodne z prawdą jest twierdzenie jakoby moja działalność gospodarcza we Włoszech była cyt. za Leonem Bartmanem "….wyrejestrowana z urzędu skarbowego".

Zasady prowadzenia działalności wymagają ode mnie przedkładania moim kontrahentom w Polsce, a więc np. klubom, potwierdzenia rejestracji, nadania numeru identyfikacji i certyfikatu rezydencji. Nigdy żaden mój partner biznesowy nie spotkał się z odmową jego wydania.

Rozgłaszanie nieprawdziwych informacji narusza moje dobre imię, a jeżeli Leon Bartman jest przedsiębiorcą, stanowią także czyn nieuczciwej konkurencji. Jeżeli nie zostaną zaprzestane podobne działania poważnie rozważę podjęcie kroków zmierzających do ochrony mojego dobrego imienia, na które uczciwie pracowałem przez lata, nigdy jednak nie dążąc do celu poprzez oczernianie innych.

2. Co do rzekomej niewiedzy Michała Kubiaka na temat jego przynależności klubowej , podpisywanych kontraktów i wynikających z nich praw i obowiązków dość wskazać, że:

  • istnieje bardzo obszerna korespondencja, pomiędzy M. Kubiakiem, a mną, tocząca się na przestrzeni kilku lat , która obrazuje rzeczywisty przebieg zdarzeń, daleki od tego, który prezentuje M. Kubiak wraz z Leonem Bartmanem na konferencjach i spotkaniach, a także w oświadczeniach, pokazująca natomiast pełną akceptację zawodnika dla podejmowanych działań.
  • M. Kubiak od początku znał treść zawieranych kontraktów zarówno z AZS Warszawa, jak i poprzedzający z Padwą, mało tego, czynnie uczestniczył w negocjacjach, po których dodatkowo AZS Warszawa przejął na siebie zapłatę części zaległych wynagrodzeń Klubu z Padwy,
  • M. Kubiak grał dla AZS Warszawa, ba, stawiał i negocjował z tym klubem warunki finansowe na sezon 2011/2012 i to począwszy od lutego 2011 r. Wówczas nie podnosił żadnych zarzutów co do ważności kontraktu,nNadal drogą sms indaguje mnie o premie od AZS za sezon 2010/11,
  • Mimo, że jak stwierdził Leon Bartman zajmuje się sprawą Kubiaka od kwietnia, nigdy M. Kubiak nie poinformował mnie o tym fakcie, co w sytuacji stosunku zaufania winno mieć miejsce niezwłocznie, wręcz przeciwnie – na mój sms z zapytaniem czy udzielił pełnomocnictwa dla Leona Bartmana do rozmów w jego imieniu – zdecydowanie zaprzeczył;

Godzi się podkreślić, że jako pełnomocnika wiąże mnie tajemnica klienta, co sprowadza się do niemożności przedstawienia opinii publicznej dokumentów dotyczących Michała Kubiaka, co jest przez tytułującego się Jego nowym pełnomocnikiem skrupulatnie wykorzystywane dla przedstawienia odmiennego od rzeczywistego przebiegu zdarzeń, dlatego pisemnie zwrócę się do Michała Kubiaka, poprzez mojego pełnomocnika prawnego, o wyrażenie zgody na publikację tych dokumentów – aby poznali Państwo prawdziwy obraz I poznali rzeczywiste motywy działania mojego byłego mocodawcy.

Na marginesie zaś pozwalam sobie jeszcze dodać , że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od żadnej upoważnionej osoby wniosku o wydanie jakichkolwiek dokumentów mojej współpracy z M. Kubiakiem co oznacza , że także w tym zakresie stwierdzenia jakie padły na konferencji prasowej nie polegają na prawdzie.

W odniesieniu do kwestii sporu sądowego M. Kubiaka z AZS i jego zatwierdzenia do gry, z uwagi na fakt, że nie jestem stroną tego sporu, nie będę zajmował stanowiska do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych kwestii w drodze prawomocnych orzeczeń sądowych.

Dla użytku wewnętrznego PLPS załączam Certyfikat rejestracji, NIP i Certyfikat rezydencji wraz z tłumaczeniem – takowe dokumenty uzyskują wszystkie współpracujące ze mną kluby.

Informuję jednocześnie, ze wszystkie pytania natury prawnej, dotyczące tej sprawy, proszę kierować do mojego Pełnomocnika, Pani mecenas Agaty Wantuch, Kancelaria Wantuch & Partnerzy, 30-363 Kraków ul. Rzemieślnicza 6, e-mail : a.wantuch@wantuch.com.pl, Tel. 12 255 65 27.

Rzeszów, 12.10.2011 r.

 

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
PlusLiga

Tagi przypisane do artykułu:
, , , ,

Więcej artykułów z dnia :
2011-10-13

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved