Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Memoriał Huberta Wagnera: Kolejne bilety, kolejne pytania

Memoriał Huberta Wagnera: Kolejne bilety, kolejne pytania

fot. archiwum

Za nami drugi konkurs, który w tym roku wspólnie organizujemy z Fundacją Jerzego Huberta Wagnera. Tradycyjnie czas na podanie prawidłowych odpowiedzi, wyłonienie zwycięzców oraz... Zadanie kolejnych pytań.

Wczoraj pytaliśmy W jakich miastach do 2010r. rozgrywany był Memoriał Huberta Wagnera oraz Ile razy w tym turnieju udział wzięła reprezentacja Brazylii?  Otóż do 2010 r. turniej rozgrywany był w Olsztynie, Iławie, Ostródzie, Elblągu, Łodzi, a w 2010 r. Memoriał rozegrano w Bydgoszczy. W tym ostatnim mieście triumfowała również Brazylia, która dotąd udział w tej imprezie wzięła tylko raz. Bilety na pierwszy dzień IX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera trafią do:

Natalii Nowak – Tuszyn
Rafała Rosiaka – Łódź
Magdaleny Merchut – Malbork
Piotra Nosala – Zemborzyce
Magdaleny Ziemskiej – Szarówka

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich naszych czytelników zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „Strefy Siatkówki". Tradycyjnie pytać będziemy o Huberta Jerzego Wagnera oraz Memoriał upamiętniający tego szkoleniowca. Wszystkich nagrodzonych informujemy, że bilety zostaną wysłane na wskazany przez nich adres. Nasi laureaci otrzymają także bezpośredniego maila z informacją o wynikach konkursu.
W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik "Strefy Siatkówki", zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy konkurs@siatka.org podany również w Regulaminie Konkursu do niedzieli, 14 sierpnia do godz. 12:00. Każdy mail powinien być zatytułowany "Konkurs" oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu. Nagrodami jest 5 wejściówek na pierwszy dzień IX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.

Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) oraz Fundację Huberta Jerzego Wagnera .
2. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe:

A. Jakie reprezentacje wystąpiły w I edycji Memoriału Huberta Wagnera?

B. Ile lat miał Hubert Jerzy Wagner gdy zmarł?

2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2011 r. do godz. 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane co dwunastemu uczestnikowi, który odpowie poprawnie na zadane pytania.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 14 sierpnia b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie jest 5 wejściówek na pierwszy dzień IX Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.
6. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez zwycięzców adres.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2011-08-13

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved