Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > I liga kobiet > Błyskawiczny Konkurs dla czytelników Strefy Siatkówki

Błyskawiczny Konkurs dla czytelników Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Wspólnie z klubem Eliteski AZS UEK Kraków proponujemy naszym czytelnikom błyskawiczny konkurs. Uczestnicy, którzy trafnie odpowiedzą na nasze pytania, będą mogli wygrać 3 pakiety nagród z niespodziankami przygotowanymi przez AZS UEK.

W najbliższy piątek o godzinie 19:00 Eliteski AZS UEK Kraków zmierzą się w meczu I ligi kobiet z Silesią Volley. W związku z tym spotkaniem Eliteski AZS UEK wspólnie ze Strefą Siatkówki proponuje konkurs dla czytelników naszego serwisu.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać najpóźniej do g. 12:00 w czwartek, 13 stycznia b.r. poprawną odpowiedź na pytania konkursowe pod adres e-mail podany w Regulaminie:

1. Który sezon siatkarki AZS UEK Kraków grają w I lidze kobiet?2. W poprzednim sezonie PZPS anulował wynik jednego meczu play-off z udziałem AZS UEK Kraków. Z kim wówczas grały krakowianki?

3. Jak nazywa się trener zespołu Eliteski AZS UEK Kraków?


 

Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy AZS UEK Kraków.
2. Fundatorem nagród jest AZS UEK Kraków.
3. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2011 r. do godz. 12:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co dwudziesta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we czwartek, 13 stycznia 2011.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie są 3 pakiety z niespodziankami przygotowane przez AZS UEK Kraków.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres email (+ewentualnie preferowane hasło dostępu) i adres.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub mogą zostać odebrane przez laureatów osobiście. Nie jest możliwe cedowanie nagród na inne osoby.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 24 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.


Kluby zainteresowane promocją swoich spotkań w serwisie Strefa Siatkówki proszone są o kontakt pod adresem redakcja@siatka.org

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
I liga kobiet, konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
, , ,

Więcej artykułów z dnia :
2011-01-12

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved