Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > europejskie puchary > Błyskawiczny Konkurs dla czytelników Strefy Siatkówki

Błyskawiczny Konkurs dla czytelników Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Wspólnie z Organiką Budowlanymi Łódź proponujemy naszym czytelnikom błyskawiczny konkurs. Uczestnicy, którzy trafnie odpowiedzą na nasze pytanie, będą mogli wygrać 3 podwójne zaproszenia na wtorkowy mecz Ligi Mistrzyń z RC Cannes.

W najbliższy wtorek o godzinie 20:30 w łódzkiej hali MOSiR przy ul. Skorupki siatkarki Organiki Budowlanych Łódź zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Mistrzyń z RC Cannes. W związku z tym spotkaniem Organika Budowlani Łódź wspólnie ze Strefą Siatkówki proponuje konkurs dla czytelników naszego serwisu.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać jeszcze dziś (przed 24:00) poprawną odpowiedź na pytania konkursowe pod adres e-mail podany w Regulaminie:

1. Ile małych punktów zdobyły siatkarki Organiki Budowlanych w pierwszym meczu tych zespołów w Cannes?2. Wychowanką jakiego klubu jest libero Organiki Budowlanych Łódź, Katarzyna Ciesielska?

3. Które miejsce aktualnie zajmują siatkarki Organiki Budowlanych Łódź w tabeli PlusLigi Kobiet?


Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy Organiki Budowlanych Łódź.
2. Fundatorem nagród jest Organika Budowlani Łódź.
3. Konkurs polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.
4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 stycznia 2011 r. do godz. 24:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co dwudziesta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek, 4 grudnia 2011.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie są 3 podwójne zaproszenia na mecz Ligi Mistrzyń Organika Budowlani Łódź – RC Cannes.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres email (+ewentualnie preferowane hasło dostępu) i adres.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.
6. Zaproszenia na mecz muszą zostać odebrane na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania w kasie hali MOSiR w Łodzi przy ul. Skorupki po okazaniu dokumentu tożsamości. Nie jest możliwe cedowanie nagród na inne osoby.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 24 h od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.


Kluby zainteresowane promocją swoich spotkań w serwisie Strefa Siatkówki proszone są o kontakt pod adresem redakcja@siatka.org

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
europejskie puchary, konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
, ,

Więcej artykułów z dnia :
2011-01-03

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved