Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki

Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Wspólnie z PZPS-em proponujemy naszym czytelnikom błyskawiczny konkurs. Uczestnicy, którzy trafnie odpowiedzą na nasze pytania, będą mieli szansę oglądać na żywo naszych siatkarzy w najbliższym pojedynku z reprezentacją Brazylii.

W najbliższą środę o godzinie 18.00 w Ergo Arenie formę naszych siatkarzy sprawdzą mistrzowie świata, reprezentanci Brazylii. Nasi czytelnicy mają szansę przyglądać się temu wydarzeniu. Wystarczy odpowiedzieć na nasze pytania związane z „Canarinios".

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe:

1. W tegorocznej edycji Ligi Światowej Dante Amaral bronił barw narodowych Brazylii po raz 250 w swojej karierze? Proszę podać datę, rywala Brazylijczyków i wynik meczu.2. José Roberto Lages Guimarães (Zé Roberto) doprowadził reprezentację Brazylii mężczyzn do pierwszego złotego medalu olimpijskiego w 1992 roku, w Barcelonie. Kto i w którym roku objął po nim funkcję trenera reprezentacji Brazylii mężczyzn?

3. Urodził się 27 stycznia 1968r. Rozegrał najwięcej spotkań w barwach narodowych Brazylii, grając w nich przez 18 lat. W tym czasie z reprezentacją uczestniczył w 38 wielkich turniejach rangi mistrzowskiej, wśród których jest aż 14 edycji Ligi Światowej. Pod tym względem nie dorównuje mu żaden inny siatkarz brazylijski. Proszę podać imię i nazwisko tego zawodnika oraz na jakiej grał pozycji, a także ilość i lata zdobywania z reprezentacją Brazylii złotych medali w Lidze Światowej.


Regulamin Konkursu

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

2. Fundatorem nagród jest Polski Związek Piłki Siatkowej.

3. Konkursu polega na podaniu poprawnych odpowiedzi na podane pytania konkursowe.

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2010 r. do godz. 23:59. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres ted@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Nagrody zostaną przyznane wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co piętnasta osoba, która nadeśle poprawne odpowiedzi.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek, 16 sierpnia.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w konkursie jest 5 podwójnych zaproszeń na mecz Polska Brazylia , który rozegrany zostanie w dniu 18 sierpnia 2010r.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres email (+ ewentualnie preferowane hasło dostępu) i adres.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

6. Nagrody – zaproszenia na mecz muszą zostać odebrane na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania w hali Ergo Arena.

7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres ted@siatka.org w ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
, , ,

Więcej artykułów z dnia :
2010-08-15

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved