Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Kinder + Sport i Strefy Siatkówki

Błyskawiczny Konkurs Kinder + Sport i Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Dziś w hali MOSiR w Zabrzu rozpoczął się finał drugiej edycji ogólnopolskiego turnieju o Puchar Kinder + Sport. Proponujemy dziś wszystkim czytelnikom Strefy Siatkówki konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne siatkarskie nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy bardzo dokładnie przeczytać regulamin, następnie poprawnie odpowiedzieć na trzy konkursowe pytania i w sposób zgodny z regulaminem odpowiedzi wysłać na wskazany adres.

Do wygrania:
– koszulka z logo Kinder + Sport z autografem Sebastiana Świderskiego – 5 kpl.
– piłka do siatkówki Mikasa 330V z logo Kinder + Sport – 7 kpl.
– czapeczka Kinder + Sport oraz pocztówka ze zdjęciem i autografem Sebastiana Świderskiego – 10 kpl.
– koszulka z logo Kinder + Sport oraz pocztówka ze zdjęciem i autografem Sebastiana Świderskiego – 15 kpl.

A oto pytania konkursowe:1. Kto jest ambasadorem programu Kinder + Sport?
2. Ilu zawodników mogą liczyć drużyny w turnieju minisiatkówki o Puchar Kinder + Sport?
3. Wyjazd do którego z włoskich miast jest nagrodą główną w turnieju o Puchar Kinder + Sport?

Poprawne odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2009 r. do godz. 24:00 na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika.

 


 

REGULAMIN KONKURSU
§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org)
2. Konkursu polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na trzy pytania konkursowe, podane przez serwis „Strefa Siatkówki".
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2009 r. do godz. 24:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek, 28.09.2009

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2.Nagrodami w konkursie są:
– koszulka z logo Kinder + Sport z autografem Sebastiana Świderskiego – 5 kpl.
– piłka do siatkówki Mikasa 330V z logo Kinder + Sport – 7 kpl.
– czapeczka Kinder + Sport oraz pocztówka ze zdjęciem i autografem Sebastiana Świderskiego – 10 kpl.
– koszulka z logo Kinder + Sport oraz pocztówka ze zdjęciem i autografem Sebastiana Świderskiego – 15 kpl.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.
6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 14 dni, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liście wyników Konkursu sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Nagrody w Konkursie, zostaną dostarczone przez Organizatora w okresie do 21 dni roboczych po zakończeniu konkursu, na jego koszt, pod adres na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę.
8. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liście wyników Konkursu sporządzonej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy, która będzie doręczać przesyłkę.
9. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
11. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy, rozgrywki młodzieżowe

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2009-09-25

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2018 Strefa Siatkówki All rights reserved