Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Konkurs – wygraj wejściówki na ostatni dzień Memoriału H. Wagnera

Konkurs – wygraj wejściówki na ostatni dzień Memoriału H. Wagnera

fot. archiwum

Dzisiaj ogłaszamy ostatni już etap konkursu, w którym do wygrania jest 10 wejściówek. Wystarczy, żeby nasi Czytelnicy odpowiedzieli na jedno pytanie. Tym razem sięgamy do biografii Huberta Jerzego Wagnera, który w historii polskiej siatkówki zapisał się złotymi zgłoskami.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera zostanie rozegrany po raz siódmy, w tym po raz pierwszy w Łodzi. Wszyscy chętni bilety mogą nabywać za pośrednictwem portalu KupBilet.pl. Wejściówki na tą imprezę można wygrać również w naszym portalu. Wystarczy znać odpowiedź na postawione przez nas pytanie. Wśród Czytelników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosujemy 10 wejściówek na ostatni dzień VII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera (niedziela).

Uwaga! Wejściówki nie będą wysyłane do laureatów – będzie je można odebrać w namiocie przed głównym wejściu na Halę Arena. Otrzymać je będą mogły wyłącznie osoby, które zostały wylosowane. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu!

Oto pytanie konkursowe:Proszę podać nazwę oraz dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) ostatniego odznaczenia państwowego, które otrzymał Hubert Jerzy Wagner?

W Konkursie może wziąć udział każdy Czytelnik "Strefy Siatkówki", zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy konkurs@siatka.org podany również w Regulaminie Konkursu do piątku, 14 sierpnia 2009 r. do godz. 24:00. Każdy mail powinien być zatytułowany "Konkurs" oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu.

Regulamin Konkursu
§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) oraz Fundację Huberta Jerzego Wagnera.
2. Konkursu polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe.
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.
4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe: Proszę podać nazwę oraz dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) ostatniego odznaczenia państwowego, które otrzymał Hubert Jerzy Wagner?
2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2009 r. do godz. 24:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.
4. Nagrody zostaną przyznane 10 osobom spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na zadanie pytania..

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę, 16.08 b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie jest 10 wejściówek na ostatni dzień VII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera (niedziela).
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.
4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.
5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.
6. Nagrody w Konkursie będą do odebrania u organizatorów VII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w dniu imprezy, na którą wejściówka została wylosowana.
7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres konkurs@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).
8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.
9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.
10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

 

źródło: Strefa Siatkówki

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2009-08-13

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved