Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Wygraj bilety na Aleję Gwiazd 2009

Wygraj bilety na Aleję Gwiazd 2009

fot. archiwum

6 czerwca w Miliczu odbędzie się VI edycja Alei Gwiazd Siatkówki. Wraz z organizatorami tej imprezy Strefa Siatkówki zorganizowała dla Was, naszych czytelników, konkurs. Do wygrania są cztery wejściówki na tą uroczystość.

Konkurs polega na odgadnięciu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące Alei Gwiazd Siatkówki. Wśród czytelników, którzy będą znali prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 4 wejściówki na VI edycję Alei Gwiazd.

 

Uwaga! Wejściówki nie będą wysyłane do laureatów – będzie je można odebrać w Miliczu. Odebrać je będą mogły wyłącznie osoby, które zostały wylosowane. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu! 

Oto pytanie konkursowe:

 

Która z siatkarek jako pierwsza odsłoniła odciski swoich dłoni w Alei Gwiazd Siatkówki w Miliczu?

 

W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik „Strefy Siatkówki”, zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy (bianka@siatka.org) podany również w Regulaminie Konkursu do niedzieli, 31 maja do godz. 24:00. Każdy mail powinien być zatytułowany „Konkurs” oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu.

 

Regulamin Konkursu

 

§ 1

 

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org).

 

2. Konkursu polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytanie konkursowe.

 

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

 

4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

 

5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

 

§ 2

 

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Która z siatkarek jako pierwsza odsłoniła odciski swoich dłoni w Alei Gwiazd Siatkówki w Miliczu?

 

2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2009 r. do godz. 24:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres bianka@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

 

4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na zadanie pytanie.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek, 1.06 b.r.

 

§ 3

 

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

 

2. Nagrodami w konkursie są 4 wejściówki na VI Aleję Gwiazd Siatkówki.

 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.

 

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

 

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

 

6. Nagrody w Konkursie będą do odebrania u organizatorów VI edycji Alei Gwiazd w dniu uroczystości.

 

7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres bianka@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

 

8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

 

9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

 

10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2009-05-25

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved