Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Wygraj bilety na Memoriał Huberta Wagnera

Wygraj bilety na Memoriał Huberta Wagnera

W dniach 16-18 maja polska reprezentacja walczyć będzie o awans do finałów ME w ramach Memoriału Wagnera w Olsztynie. Mamy dla naszych czytelników 16 biletów, które możecie wygrać w naszym konkursie.

Konkurs polega na odgadnięciu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe dotyczące Memoriału Wagnera. Wśród czytelników, którzy będą znali prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 16 biletów na turniej w Olsztynie. Spośród wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi dodatkowo rozlosujemy 20 egzemplarzy najnowszego, majowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki”.

Uwaga! Bilety nie będą wysyłane do laureatów – będzie je można odebrać w Olsztynie, na pół godziny przed pierwszym spotkaniem. Odebrać je będą mogły wyłącznie osoby, które zostały wylosowane. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu!Bilety, które rozlosujemy wśród laureatów, są na spotkania piątkowe (8 sztuk), sobotnie (4 sztuki) oraz niedzielne (4 sztuki). Prosimy o podanie w mailu z odpowiedziami również dnia, w którym chcielibyście Państwo oglądać zmagania drużyn na memoriale Wagnera.

460.jpg

Oto pierwsze trzy pytania konkursowe:

1. W którym roku reprezentacja Polski wygrała
   Memoriał Wagnera?

2. Która z reprezentacji triumfowała w
   Memoriale Wagnera dwukrotnie?

3. W jakim mieście urodził się Hubert Wagner?

W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik „Strefy Siatkówki”, zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy (mewa@siatka.org) podany również w Regulaminie Konkursu do wtorku, 13 maja do godz. 22:00. Każdy mail powinien być zatytułowany „Konkurs” oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy miesięcznika „Świat Siatkówki” oraz Fundacji Huberta Jerzego Wagnera.

2. Konkursu polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. Z jednego adresu e-mail swoje odpowiedzi może przysłać tylko jedna osoba. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja (wtorek) g. 22:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę, 14.05 b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w konkursie jest 16 biletów na spotkania Memorialu Wagnera (8 na piątek, 4 na sobotę i 4 na niedzielę). Wśród wszystkich uczestników, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi zostanie dodatkowo rozlosowanych 20 egz. majowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki”.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 3 dni, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie.

7. Nagrody w Konkursie zostaną dostarczone przez Organizatora na pół godziny przed pierwszym spotkaniem w dniu, na który obowiązuje bilet. Miejscem przekazania nagrody jest kasa hali „Urania” w Olsztynie. Przy odbiorze biletu uczestnik powinien okazać dokument tożsamości. Egzemplarze miesięcznika „Świat Siatkówki” zostaną wysłane przez Organizatora drogą pocztową w okresie do 14 dni roboczych po zakończeniu konkursu, na jego koszt, pod adres na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę.

8. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy, która będzie doręczać przesyłkę.

9. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

11. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

460.jpg

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Więcej artykułów z dnia :
2008-05-12

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved