Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefowy

Błyskawiczny Konkurs Strefowy

Dziś ogłaszamy kolejny konkurs, w którym oprócz znajomości rozgrywek ligowych trzeba będzie się wykazać również pewną intuicją. Jako że rozgrywki PLS już za nami, tym razem pytania i nagrody dotyczą siatkówki żeńskiej.

Wciąż trwają rozgrywki Ligi Siatkówki Kobiet, a w środę rozegrane zostanie piąte spotkanie półfinałowe pomiędzy Aluprofem Bielsko-Biała oraz Farmutilem Piła. Nasz kwietniowy Błyskawiczny Konkurs Strefowy polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na dwa pytania konkursowe oraz odgadnięciu wyniku środowego spotkania.

Spośród wszystkich, którzy do środy (23.04 b.r.) do godz. 20:00 nadeślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy 20 egzemplarzy najnowszego, kwietniowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki” oraz 10 egzemplarzy kalendarzy ze zdjęciami zawodniczek Muszynianki Muszyna. O ile w kwietniu kalendarz nie jest już być może atrakcyjną nagrodą, to te nasze mają prawdziwą wartość kolekcjonerską, bowiem są opatrzone autografami wszystkich siatkarek z Muszyny. Warto więc się starać.Oto pytania konkursowe:

1. Z którego miejsca po rundzie zasadniczej startowała
   w play-off Muszynianka w mistrzowskim dla siebie
   sezonie 2005/2006?

2. W którym roku po raz ostatni siatkarki z Bielska-Białej
   zdobyły mistrzostwo Polski?

3. Jaki będzie wynik piątego spotkania półfinałowego
   pomiędzy BKS Aluprof Bielsko-Biała a Farmutilem Piła

W Konkursie może wziąć udział każdy czytelnik „Strefy Siatkówki”, zastrzegamy jednak, że jedna osoba może przysłać tylko raz swoje odpowiedzi. Należy je wysłać na adres internetowy (mewa@siatka.org) podany również w Regulaminie Konkursu do środy, 23 kwietnia do godz. 20:00. Każdy mail powinien być zatytułowany „Konkurs” oraz podpisany imieniem, nazwiskiem i miejscowością, w której mieszka uczestnik Konkursu.

463.jpg

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org) przy współpracy miesięcznika „Świat Siatkówki” i Bezpłatnego Regionalnego Miesięcznika Motoryzacyjnego „Katalog dla Kierowców”

2. Konkursu polega na podaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki” z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

4. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. Z jednego adresu e-mail swoje odpowiedzi może przysłać tylko jedna osoba. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

5. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23.04.2008 r. do godz. 20:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs”. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czwartek, 24.04. b.r.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w konkursie jest 20 egzemplarzy najnowszego, kwietniowego numeru miesięcznika „Świat Siatkówki” oraz 10 egzemplarzy kalendarzy ze zdjęciami zawodniczek Muszynianki Muszyna.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 3 dni, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie.

7. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane przez Organizatora drogą pocztową w okresie do 14 dni roboczych po zakończeniu konkursu, na jego koszt, pod adres na terenie Polski wskazany przez zwycięzcę.

8. Jeżeli zwycięzca nie dokona odbioru nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej wylosowanej osobie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy, która będzie doręczać przesyłkę.

9. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

11. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

12. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Więcej artykułów z dnia :
2008-04-22

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2020 Strefa Siatkówki All rights reserved