Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > inne > Siatkarski Piknik przy okazji Memoriału Wagnera

Siatkarski Piknik przy okazji Memoriału Wagnera

Podczas rozgrywania spotkań Memoriału Huberta Wagnera w Olsztynie zostanie przeprowadzony największy turniej amatorski siatkówki na... trawie. Trzyosobowe zespoły rywalizować będą od piątku, 17 sierpnia, do niedzieli. Nie zabraknie tam również reprezentacji Strefy Siatkówki.

Wraz z Fundacją Wagnera serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa a przyjazd do Olsztyna w dniach 17-19 sierpnia. Nie tylko jako kibice na mecze Memoriału Huberta Wagnera, w którym wystąpi reprezentacja Polski, ale również jako czynni uczestnicy siatkarskiego święta planowanego przez organizatorów w stolicy Warmii i Mazur.

W zawodach, których regulamin przedstawiamy poniżej, nie zabraknie również reprezentacji redakcji Strefy Siatkówki. Będziemy obecni w Olsztynie jako patron medialny Memoriału Wagnera, dlatego też nasi redaktorzy chętnie zagrają w ramach I Otwartego Turnieju Siatkówki na trawie zespołów 3 osobowych również z Państwem. zapraszamy do wspólnej zabawy.Turniej zostanie rozegrany w ramach Siatkarskiego Pikniku z Polsatem przy hali Urania podczas V Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.


Regulamin I Otwartego Turnieju Siatkówki na trawie

zespołów 3 osobowych

1. Cel zawodów:

1. Wyłonienie zwycięzcy spośród zespołów biorących udział z turnieju.

2. Popularyzacja siatkówki w regionie Warmii i Mazur.

3. Umożliwienie zespołom amatorskim udział w turnieju.

4. Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestniczących i widzów.

2. Termin 17.08 – 19.08.2007

3. Miejsce:

Olsztyn, al. Piłsudskiego, błonie przy Hali Widowiskowo – Sportowej „Urania”.

4. Organizator: Fundacja Huberta Jerzego Wagnera

10 – 446 Olsztyn, ul .Westerplatte 1 p. 110

tel/fax: + 48 89 533 80 00, +48 089 534 41 27

5. Zakres współzawodnictwa:

1. W turnieju udział biorą tylko zespoły amatorskie w składzie 3 osobowym.

2. Prawo startu w turnieju mają wszyscy chętni, którzy ukończyli 14 lat.

3. Zespół mogą tworzyć trójki mieszane, tzw. mixed, ale nie jest to warunkiem uczestnictwa!

6. Warunki uczestnictwa:

1. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie mówiącym o braku przeciwwskazań do gry w siatkówkę na trawie lub napisać oświadczenie, w którym biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas turnieju.

2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna na udział w turnieju.

7. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13.08.2007 włącznie.

2. Koszt zgłoszenia drużyny wynosi: 30,00 zł.

3. Wpisowe należy wpłacić na konto Fundacji H. J. Wagnera:

BOŚ o/Olsztyn 10 1540 1072 2001 5050 6103 0001

tytuł przelewu: „[nazwa drużyny] – wpisowe”.

4. Zgłoszenie musi zawierać:

1. listę zawodników: imię i nazwisko, data urodzenia,

2. oświadczenie lekarskie lub własne o braku przeciwwskazań do gry w siatkówkę na trawie,

3. pisemna zgoda opiekuna na udział w I Otwartym Turnieju Siatkówki na trawie zespołów 3 osobowych – w przypadku osób niepełnoletnich oraz numer telefonu kontaktowego do opiekuna,

4. każdy zgłaszany zespół musi posiadać nazwę oraz wyznaczonego kapitana,

5. kontakt mailowy i telefoniczny do kapitana drużyny (wszystkie informacje będą rozsyłane zawodnikom drogą elektroniczną!),

6. potwierdzenie opłaty wpisowego.

5. Zgłoszenie drużyny do uczestnictwa w turnieju faxem lub drogą mailową:

fax: 0 – 89 533 80 00; 0 – 89 534 41 27 (Fundacja Huberta Jerzego Wagnera)

e – mail: siatkanatrawie@fundacjawagrera.pl

W nagłówku faxu lub tytule e-maila proszę wpisać:

„Zgłoszenie na I Otwarty Turniej Siatkówki na trawie zespołów 3 osobowych”

6. Osobą odpowiedzialną z przyjęcie zgłoszeń z ranienia Fundacji H. J. Wagnera jest pan Piotr Koczan tel: 0 – 693 393 199.

8. Przepisy:

1. Turniej rozgrywany będzie na 4 (czterech) boiskach trawiastych o wymiarach 8m×16m.

2. Wysokość siatki: 243cm.

3. Boiska do gry nie posiadają linii środkowej boiska i tzw. linii 3go metra.

4. Piłka do gry – tak jak w siatkówce plażowej: MIKASA VLS 200.

5. Zespoły 3 osobowe nie mogą dokonywać zmian zawodników.

6. Piłka odbita po bloku jest już pierwszym odbiciem w grze.

7. Każdy zespół musi posiadać jednolite stroje z widocznym numerem: kolejno 1, 2 i 3.

8. Pozostałe przepisy tak jak w siatkówce plażowej.

9. Sposób przeprowadzenia zawodów i wyłonienia zwycięzcy:

1. I faza – piątek 17.08. – mecze rozgrywane będą w grupach eliminacyjnych, systemem „każdy z każdym”.

2. W zależności od ilości zgłoszeń rozgrywane będą 1 (jeden) lub 2 (dwa) sety do 21 punktów z przewaga 2 punktów.

3. II faza – sobota 18.08 – mecze eliminacyjne do wyłonienia zespołów półfinałowych.

4. Z każdej grupy do dalszej gry awansują 2 (dwa) pierwsze zespoły.

5. Ilość zespołów awansujących do dalszej gry zadecyduje o systemie rozgrywania II fazy turnieju. (system pucharowy lub brazylijski)

6. III faza – niedziela 19.08 – mecze półfinałowe i finałowe.

7. Kolejność meczów i podział na grupy zostaje w gestii Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o w/w podziale.

10. Punktacja i zasady:

1. Mecze rozgrywane będą wg przepisów PZPS siatkówki plażowej,

2. Punktacja:

* mecz wygrany 2 punkty,

* mecz przegrany 1 punkt,

* walkower 0 punktów.

11. Komisja sędziowska:

1. Sędzia główny: sędzia PZPS, wyznaczony przez organizatora.

2. Pozostali sędziowie:

1. I i II faza eliminacyjna (bez meczów ćwierćfinałowych) sędziowana będzie przez uczestników wg schematu przedstawionego przez organizatora.

2. III faza turnieju i mecze ćwierćfinałowe sędziowana będzie przez sędziów PZPS.

3. Sekretarz zawodów: sędzia PZPS, wyznaczony przez organizatora.

12. Nagrody i tytuły:

1. Nagrody drużynowe: miejsca od I do III – medale i dyplomy,

2. Nagrody indywidualne: najmłodszy uczestnika turnieju,

najstarszego uczestnika turnieju.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju.

4. Dla zwycięskich zespołów przewidywane są również nagrody rzeczowe.

13. Koszty:

1. Koszt zgłoszenia drużyny wynosi: 30,00 zł.

2. Wpisowe należy wpłacić na konto Fundacji H. J. Wagnera:

BOŚ o/Olsztyn 10 1540 1072 2001 5050 6103 0001

tytuł przelewu: „[nazwa drużyny] – wpisowe”.

14. Ubezpieczenia:

Ubezpieczenie na czas trwania turnieju jest indywidualną decyzją każdego uczestnika.

15. Sprawozdawczość z przeprowadzenia imprezy:

Po zakończeniu turnieju wyniki umieszczone zostaną na stronie internetowej:

http://www.fundacjawagnera.pl/

16. Informacje:

1. Odprawa techniczna odbędzie się 17.08.2007 (piątek) o godzinie 9.00 przy boiskach, na miejscu rozgrywania zawodów.

2. Organizator NIE zabezpiecza turnieju w piłki do rozgrzewki zawodników.

3. Wszelkich informacji na temat I Otwartego Turnieju Siatkówki na trawie zespołów 3 osobowych udziela pan Piotr Koczan, tel: 0 – 693 393 199.

17. Postanowienia końcowe:

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy włącznie do Komitetu Organizacyjnego, który rozstrzygać będzie wszystkie sprawy sporne z nim związane.

źródło: inf. prasowa

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
inne, siatkówka amatorska, turnieje światowe

Więcej artykułów z dnia :
2007-07-07

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2021 Strefa Siatkówki All rights reserved