Strefa Siatkówki – Mocny Serwis
Strona Główna > Aktualności > konkursy > Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki

Błyskawiczny Konkurs Strefy Siatkówki

fot. archiwum

Wspólnie ze stacją Eurosport proponujemy  naszym czytelnikom błyskawiczny konkurs. Uczestnicy, którzy trafnie odpowiedzą na nasze pytanie, będą mieli możliwość oglądania naszych siatkarzy w internecie podczas Pucharu Wielkich Mistrzów.

W środę, 18 listopada, siatkarze reprezentacji Polski meczem z Japonią rozpoczynają zmagania w Pucharze Wielkich Mistrzów. Wszystkie mecze Pucharu Wielkich Mistrzów będzie można obejrzeć na żywo w Eurosport i Eurosport 2. Kibice, którzy nie posiadają kanałów Eurosportu, mogą wygrać w naszym konkursie dostęp do transmisji za pośrednictwem internetu poprzez usługę Eurosport Player.

Aby wziąć udział w naszym konkursie należy dokładnie przeczytać Regulamin Konkursu i wysłać poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe:


Jakie drużyny i w którym roku wygrywały dotychczas Puchar Wielkich Mistrzów?


Regulamin Konkursu§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez serwis internetowy Strefy Siatkówki (www.siatka.org).

2. Fundatorem nagród jest stacja telewizyjna Eurosport.

3. Konkursu polega na podaniu poprawnej odpowiedzi na podane pytania konkursowe.

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni czytelnicy serwisu internetowego „Strefa Siatkówki" z wyłączeniem redaktorów serwisu. Każdy z uczestników konkursu musi posiadać unikalny adres e-mail, z którego będzie nadsyłał odpowiedzi na konkurs.

5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może korzystać dla potrzeb konkursu tylko z jednego adresu e-mail. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

6. Każdy uczestnik bierze udział w Konkursie podając własne imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, zgadzając się na publikację tych danych dla potrzeb konkursu.

§ 2

1. Konkurs polega na prawidłowym podaniu odpowiedzi na pytania konkursowe.

2. Swoje odpowiedzi należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15. listopada do godz. 24:00. Wszelkie odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Odpowiedzi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w mailu zatytułowanym „Konkurs". Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie skrzynki pocztowej uczestnika.

4. Dziesięć pakietów nagród zostanie przyznana wg kolejności nadesłanych prawidłowych odpowiedzi, decyduje kolejność wpłynięcia odpowiedzi na redakcyjną skrzynkę e-mail. Nagrody otrzyma co piętnasta osoba, która nadesłała poprawną odpowiedź.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek, 16. listopada.

§ 3

1. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad oraz niedostosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs, powoduje wykluczenie uczestnika z Konkursu. W przypadku zaistnienia sytuacji nie podanej w niniejszym regulaminie, moc wiążącą mają decyzje wydane przez Organizatora.

2. Nagrodami w konkursie jest 10 pakietów przygotowanych przez stację Eurosport (miesięczny abonament do Eurosport Player, plecak, koszulka).

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o uzyskaniu prawa do nagrody. W celu otrzymania nagrody zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe pocztą elektroniczną lub w czasie rozmowy telefonicznej z Organizatorem. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres email (+ewentualnie preferowane hasło dostępu), adres i data urodzenia.

4. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli określonych powyżej dokonuje przedstawiciel ustawowy.

5. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie do przesłania nagród, a następnie skasowane.

6. Nagrody w Konkursie będą przekazane do zwycięzców pocztą (nagrody rzeczowe) oraz drogą elektroniczną (Player).

7. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać pocztą elektroniczną na adres mewa@siatka.org w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora).

8. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w reklamacji, bądź telefonicznie.

9. Organizator konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody w Konkursie.

10. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian powyższego Regulaminu, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników Konkursu. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zasady konkursu były jasne i zrozumiałe dla każdego z jego uczestników.

źródło: inf. własna

nadesłał:

Więcej artykułów z kategorii :
konkursy

Tagi przypisane do artykułu:
,

Więcej artykułów z dnia :
2009-11-13

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście zgłoś go naszej redakcji:

Copyrights 2015-2018 Strefa Siatkówki All rights reserved